top of page

DOCKER NETWORK NEDİR ?

Containerlar’ın birbiri arasında iletişim kurması için aynı network(ağ) içerisinde olması gerekmektedir. Docker Network ile containerların iletişime geçmesi sağlanır. Docker network bizim için içerisinde network ayarlaması yapabileceğimiz bir altyapı sunmaktadır. Herhangi bir network connect olmasa dahi docker network, default olarak containerların birbiri ile iletişimde olması için bridge network yapısı dahil etmektedir. Bridge network ile container arası ve dış dünya ile iletişim bu network üzerinden olur.

Docker Network Mimarisi

Docker’ı sistemimize kurduğumuzda “docker0” adında default olarak bridge network tanımlaması yapmaktadır.

Docker Network Temelleri :

CNM(Container Network Model) ve CNI(Container Network Interface) sayesinde birden fazla ağ kullanan containerlar standartta uygun network tanımlaması yapılabilmektedir.

CNM (Container Network Model) :

•Aynı ağ üzerindeki containerların birbiriyle iletişim kurmasını sağlar.

•Çoklu network trafiğini bölümlere ayırmayı sağlar.

•Containerların birden fazla network'e dahil edilmesini sağlar.


Container Network Model Objeleri

Sandbox

Container yönetimi arayüzü, ip, mac adresleri, dns ayarlarının yapılmasından sorumludur. Containerları dış dünyadan izole eder ve iç network ile iletişimi yoktur. Endpoint

Sandbox dış network bağlar. Bir endpoint sadece bir network bağlanabilir. Network

Birbiriyle iletişim kuran endpoint temsil eder. Endpoint-endpoint ile container-container taşınan yolu belirler. Driver

Ağın sahibidir ve çeşitli kullanım durumlarını ve dağıtım senaryolarını karşılamak için birden fazla sürücünün katılmasıyla ağı yönetmekten sorumludur.

DOCKER NETWORK TÜRLERİ NELERDİR ?

Bridge Network : Host bilgisayar ile container arasında ağ oluşturulur. Docker yüklediğimizde default olarak gelen network tipidir. Default olarak containerlar bridge network'e bağlı oldukları için containerlar birbirleri ile iletişime geçebilmektedirler.

Host Network

Host'ta ki tüm network'e erişim olacaktır. Aynı IP adresini alırlar. Tehlikeli bir network türüdür, Host ağı ile local bilgisayarın network arayüzüne bağlanmanızı sağlar.

None Network

Container “none” network dahil olursa network içerisinde hiçbir container ile iletişime geçemez. None olarak çalıştırılan containerlar, docker network stack’ine alınırlar ancak herhangi bir network configuration yapılmaz.

Docker User-Defined Network

Kendi networkumuzu oluşturulup uygulamamızı grupladığımız network türüdür.

Overlay Network

Docker containerlar arasında haberleşmeyi sağlayan network ağıdır. VXLAN(Virtual Extensible Lan) teknolojisi ile diğer katmanlardan izole bir şekilde container haberleşmelerini sağlar.

MacVlan Network

Bazı uygulamalar, özellikle ağ trafiğini izleyen uygulamalar doğrudan fiziksel ağa bağlanmayı bekler. Bu durumda, macvlan ağ sürücüsünü her bir containerın sanal ağ arabirimine bir MAC adresi atamak için kullanılır. Bu da fiziksel ağa doğrudan bağlı fiziksel bir ağ arabirimi gibi görünmesini sağlar. Macvlan, Docker ana makinesinde macvlan’ın alt ağı ve ağ geçidi için fiziksel bir arabirim belirlemenizi gerektirir. Macvlan ağlarınızı farklı fiziksel ağ arayüzleri kullanarak izole edebilirsiniz.


Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.

10 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page