top of page

5651 Sayılı Kanun

Güncelleme tarihi: 27 May 2022

5651 Sayılı Kanunun Amacı;


Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne geçilmekle beraber suç unsuru içeren herhangi bir olay sonrasında suçlu ya da sorumluları tespit etmektir.5651 Sayılı Kanun ile İlgili Bilmeniz Gerekenler;


5651 sayılı kanun maddesi kamu kurumları, özel şirketler ve kullanıcılar için bir öneri niteliği taşımamaktadır. İlgili kanun maddesinin gereklerinin yerine getirilmesi zorunlu kılınmıştır. Kanun maddesini yerine getirmeyen tüm erişim sağlayıcılar için kanuni yaptırımlar söz konusudur. Bunları uyarı, para cezası, hapis, kapatma ve yayından kaldırma gibi sıralayabiliriz.5651 Kanun maddesini kapsayan sağlayıcılar;


1- Erişim Sağlayıcılar

2- İçerik Sağlayıcılar

3- Yer Sağlayıcılar

4- İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar

5- Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar


Erişim Sağlayıcılar:

Kullanıcılarına İnternet ortamına erişim olanağı sağlar. TTNET A.Ş., Superonline A.Ş., ve İletişim Hizmetleri A.Ş. gibi şirketler örnek olarak verilebilir.


İçerik Sağlayıcılar:


İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Günlük gazeteler, dergiler içerik sağlayıcılara örnek olarak verilebilir.


Yer Sağlayıcılar:

İnternet ortamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Yer sağlama işini ticari olarak yapan hosting firmaları başta olmak üzere, ticari olmasa da kendi sitelerini barındıran gerçek kişiler, kamu kurumları, üniversiteler, dernekler, şirketler, vakıflar vb. kuruluşlar da yer sağlayıcılığı faaliyetinde bulunabilirler.


İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar:

Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlar ama bu faaliyeti ücretsiz, sosyal ya da bir yan hizmet olarak yerine getirir. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, şirketler, oteller gibi çalışanlarına ve müşterilerine internet erişim olanağı sunan yerler internet toplu kullanım sağlayıcıdır.


Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar:

İnternet cafe ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerdir.


* 5651 numaralı yasa ile ilgili Telekomünikasyon Kurumu (TİB) şirketlere yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler;


1. Kullanıcıların yasal olmayan web sayfalarına erişimlerinin engellenmesi.

2. Log ve kayıtlarının zaman ve tarih mührü eşliğinde tutulması.

3. Networklerine bağlı kullanıcıların LAN IP loglarının tutulması.

4. Eğer bir Web sayfası mevcut ise dışarıdan gelen erişim log ve kayıtlarının tutulması


İlgili kanun maddesi tüm bu olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple internet ortamında tamamı ile savunmasız bulunan kullanıcıların hizmet aldıkları kurumlar tarafından koruma altına alınmasını istemektedir.5651 Log Tutma Yasası

5651 sayılı Yasanın çıkarılmasının iki amacı bulunmaktadır. Bunlar;


* İnternetin önemli aktörlerinden olan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektir.


* İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Birden fazla kullanıcının internete çıktığı yerlerde internete çıkış IP si tek olduğundan;


a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. İntihara yönlendirme (madde 84)

2. Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra)

3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190)

4. Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194)

5. Müstehcenlik (madde 226)

6. Fuhuş (madde 227)

7. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228)


b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı ATATÜRK Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.


5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Bu Kapsamda suçun kimin tarafından işlendiğini tespit edebilmek için kurum ve işletmeler 5651 sayılı kanuna uygun şekilde LOG tutmak zorundadır.


Loglama işlemleri nasıl olur?

Zorunlu olan 5651 loglaması, LAN ağımıza bağlanan cihazların IP adres bilgilerini, kullanıma başlama, bitiş tarih ve saati ile cihazların MAC Adreslerini gösteren kayıtları Elektronik ortamda saklanması ve oluşan log dosyalarının zaman damgası ile birlikte imzalanması ve bu dosyaların 6 ay - 2 yıl süreyle saklanmasıdır.Tutulması gereken log kayıtlarından bir örnek;


178 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page